Gör saker för lustens och glädjens skull.~.~ Försök att vara närvarande i den situation du befinner dig.~.~ Ibland måste man låta ambitionen vila.~.~ Man måste skynda sig medan man har lust.~.~ Lägg undan klockan ibland!~.~ Var modig!~.~ Den som lever med planer för framtiden håller sig ung.~.~ Var frikostig med berättigat beröm!~.~ Man bör akta sig för att akta sig för mycket.~.~ På ett ögonblick kan hela livet förändras.~.~ Låt andra få känna sig betydelsefulla!~.~ Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning.~.~ Klaga inte över att du inte har tid, det är en fråga om prioritering.~.~ Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man går.~.~ Ta dig samman och gör något onyttigt.~.~ Fånga tillfällen i flykten!~.~ Uppmuntran ger uthållighet.~.~ Förgyll vardagen!~.~ Man får i regel den kraft man behöver.~.~ Håll gärna mer än du lovar.~.~ Var inte rädd för att göra bort dig!~.~ Försök att göra någon glad varje dag om det så bara är dig själv.~.~ Rikta blicken på ljuspunkterna.~.~ Använd spegeln och inte kikaren när du letar efter fel.~.~ Går man och väntar på att uträtta det bästa blir inget gjort.~.~ Gräset är grönt där man är, bara om man vattnar det.~.~ Satsa det där lilla extra, det kan vara helt avgörande.~.~ Att vänta en glädje är också en glädje.~.~ Ibland är det skönt att bara vara.~.~ Vi möter sällan någon som vi inte har något att lära av.~.~ Entusiasm åldras långsamt.~.~ Döm inte innehållet efter omslaget!~.~ Felsteg kan bli trappsteg uppåt.~.~ Ta dig tid att flanera och filosofera!~.~ Det är ofta drömmen som har ett värde.~.~ Gläds åt andras framgångar!~.~ Se framåt, där har du framtiden.~.~ Så plötsligt kommer det rätta ögonblicket.~.~ Märkligt att det som nyss låg framför oss nu ligger bakom oss.~.~

Tankekort från PEDAGOGFÖRLAGET AB, 0435-135 35

BNI, team Linné Lagerlunden, Växjö

Redan när jag 2004 blev BNI-medlem insåg jag att det inte enbart var en väg till framgång.
BNI-konceptet var en snabb genväg till framgång. Som nystartad ensamföretagare hade jag varken tid eller råd att prioritera marknadsföring. Teamets stora kontaktytor underlättade genom att de förmedlade personliga referenser.

BNI-medlemskap innebär ett strukturerat arbete varje vecka för teamet, tillgång till utbildningar som ger nya och värdefulla insikter och den personliga utvecklingen kommer på köpet.
One-to-one-samtal har gett mig vänner för livet.

Glädjen över att kunna bidra i samhället och hjälpa någon annan att växa och utöka sin verksamhet blir hela teamets framgång.

www.bni.nu