Satsa det där lilla extra, det kan vara helt avgörande.~.~ Vi möter sällan någon som vi inte har något att lära av.~.~ Låt andra få känna sig betydelsefulla!~.~ Den som lever med planer för framtiden håller sig ung.~.~ Man måste skynda sig medan man har lust.~.~ Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning.~.~ Uppmuntran ger uthållighet.~.~ Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man går.~.~ Det är ofta drömmen som har ett värde.~.~ Lägg undan klockan ibland!~.~ Var inte rädd för att göra bort dig!~.~ Se framåt, där har du framtiden.~.~ Man bör akta sig för att akta sig för mycket.~.~ Ibland är det skönt att bara vara.~.~ Felsteg kan bli trappsteg uppåt.~.~ Att vänta en glädje är också en glädje.~.~ Var frikostig med berättigat beröm!~.~ Försök att vara närvarande i den situation du befinner dig.~.~ Ta dig samman och gör något onyttigt.~.~ Gläds åt andras framgångar!~.~ Så plötsligt kommer det rätta ögonblicket.~.~ Var modig!~.~ Gräset är grönt där man är, bara om man vattnar det.~.~ Ibland måste man låta ambitionen vila.~.~ Förgyll vardagen!~.~ Använd spegeln och inte kikaren när du letar efter fel.~.~ Märkligt att det som nyss låg framför oss nu ligger bakom oss.~.~ Går man och väntar på att uträtta det bästa blir inget gjort.~.~ Döm inte innehållet efter omslaget!~.~ På ett ögonblick kan hela livet förändras.~.~ Fånga tillfällen i flykten!~.~ Försök att göra någon glad varje dag om det så bara är dig själv.~.~ Entusiasm åldras långsamt.~.~ Ta dig tid att flanera och filosofera!~.~ Rikta blicken på ljuspunkterna.~.~ Håll gärna mer än du lovar.~.~ Gör saker för lustens och glädjens skull.~.~ Man får i regel den kraft man behöver.~.~ Klaga inte över att du inte har tid, det är en fråga om prioritering.~.~

Tankekort från PEDAGOGFÖRLAGET AB, 0435-135 35

BNI, team Linné Lagerlunden, Växjö

Redan när jag 2004 blev BNI-medlem insåg jag att det inte enbart var en väg till framgång.
BNI-konceptet var en snabb genväg till framgång. Som nystartad ensamföretagare hade jag varken tid eller råd att prioritera marknadsföring. Teamets stora kontaktytor underlättade genom att de förmedlade personliga referenser.

BNI-medlemskap innebär ett strukturerat arbete varje vecka för teamet, tillgång till utbildningar som ger nya och värdefulla insikter och den personliga utvecklingen kommer på köpet.
One-to-one-samtal har gett mig vänner för livet.

Glädjen över att kunna bidra i samhället och hjälpa någon annan att växa och utöka sin verksamhet blir hela teamets framgång.

www.bni.nu