Det är ofta drömmen som har ett värde.~.~ Uppmuntran ger uthållighet.~.~ Entusiasm åldras långsamt.~.~ Fånga tillfällen i flykten!~.~ Gräset är grönt där man är, bara om man vattnar det.~.~ Går man och väntar på att uträtta det bästa blir inget gjort.~.~ På ett ögonblick kan hela livet förändras.~.~ Gläds åt andras framgångar!~.~ Försök att göra någon glad varje dag om det så bara är dig själv.~.~ Man får i regel den kraft man behöver.~.~ Felsteg kan bli trappsteg uppåt.~.~ Var modig!~.~ Klaga inte över att du inte har tid, det är en fråga om prioritering.~.~ Man måste skynda sig medan man har lust.~.~ Ta dig samman och gör något onyttigt.~.~ Lägg undan klockan ibland!~.~ Den som lever med planer för framtiden håller sig ung.~.~ Förgyll vardagen!~.~ Så plötsligt kommer det rätta ögonblicket.~.~ Döm inte innehållet efter omslaget!~.~ Satsa det där lilla extra, det kan vara helt avgörande.~.~ Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning.~.~ Ibland måste man låta ambitionen vila.~.~ Ta dig tid att flanera och filosofera!~.~ Rikta blicken på ljuspunkterna.~.~ Var inte rädd för att göra bort dig!~.~ Låt andra få känna sig betydelsefulla!~.~ Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man går.~.~ Att vänta en glädje är också en glädje.~.~ Försök att vara närvarande i den situation du befinner dig.~.~ Använd spegeln och inte kikaren när du letar efter fel.~.~ Håll gärna mer än du lovar.~.~ Var frikostig med berättigat beröm!~.~ Vi möter sällan någon som vi inte har något att lära av.~.~ Man bör akta sig för att akta sig för mycket.~.~ Ibland är det skönt att bara vara.~.~ Märkligt att det som nyss låg framför oss nu ligger bakom oss.~.~ Gör saker för lustens och glädjens skull.~.~ Se framåt, där har du framtiden.~.~

Tankekort från PEDAGOGFÖRLAGET AB, 0435-135 35

BNI, team Linné Lagerlunden, Växjö

Redan när jag 2004 blev BNI-medlem insåg jag att det inte enbart var en väg till framgång.
BNI-konceptet var en snabb genväg till framgång. Som nystartad ensamföretagare hade jag varken tid eller råd att prioritera marknadsföring. Teamets stora kontaktytor underlättade genom att de förmedlade personliga referenser.

BNI-medlemskap innebär ett strukturerat arbete varje vecka för teamet, tillgång till utbildningar som ger nya och värdefulla insikter och den personliga utvecklingen kommer på köpet.
One-to-one-samtal har gett mig vänner för livet.

Glädjen över att kunna bidra i samhället och hjälpa någon annan att växa och utöka sin verksamhet blir hela teamets framgång.

www.bni.nu