Fånga tillfällen i flykten!~.~ Försök att göra någon glad varje dag om det så bara är dig själv.~.~ Lägg undan klockan ibland!~.~ Var frikostig med berättigat beröm!~.~ Håll gärna mer än du lovar.~.~ Gräset är grönt där man är, bara om man vattnar det.~.~ Gör saker för lustens och glädjens skull.~.~ Så plötsligt kommer det rätta ögonblicket.~.~ Man bör akta sig för att akta sig för mycket.~.~ Var modig!~.~ Entusiasm åldras långsamt.~.~ Gläds åt andras framgångar!~.~ Ibland är det skönt att bara vara.~.~ Använd spegeln och inte kikaren när du letar efter fel.~.~ Uppmuntran ger uthållighet.~.~ Man måste skynda sig medan man har lust.~.~ Det är ofta drömmen som har ett värde.~.~ Felsteg kan bli trappsteg uppåt.~.~ Var inte rädd för att göra bort dig!~.~ Ibland måste man låta ambitionen vila.~.~ Man får i regel den kraft man behöver.~.~ Se framåt, där har du framtiden.~.~ Klaga inte över att du inte har tid, det är en fråga om prioritering.~.~ Döm inte innehållet efter omslaget!~.~ Förgyll vardagen!~.~ Att vänta en glädje är också en glädje.~.~ På ett ögonblick kan hela livet förändras.~.~ Satsa det där lilla extra, det kan vara helt avgörande.~.~ Den som lever med planer för framtiden håller sig ung.~.~ Går man och väntar på att uträtta det bästa blir inget gjort.~.~ Ta dig samman och gör något onyttigt.~.~ Rikta blicken på ljuspunkterna.~.~ Märkligt att det som nyss låg framför oss nu ligger bakom oss.~.~ Låt andra få känna sig betydelsefulla!~.~ Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man går.~.~ Ta dig tid att flanera och filosofera!~.~ Vi möter sällan någon som vi inte har något att lära av.~.~ Försök att vara närvarande i den situation du befinner dig.~.~ Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning.~.~

Tankekort från PEDAGOGFÖRLAGET AB, 0435-135 35

BNI, team Linné Lagerlunden, Växjö

Redan när jag 2004 blev BNI-medlem insåg jag att det inte enbart var en väg till framgång.
BNI-konceptet var en snabb genväg till framgång. Som nystartad ensamföretagare hade jag varken tid eller råd att prioritera marknadsföring. Teamets stora kontaktytor underlättade genom att de förmedlade personliga referenser.

BNI-medlemskap innebär ett strukturerat arbete varje vecka för teamet, tillgång till utbildningar som ger nya och värdefulla insikter och den personliga utvecklingen kommer på köpet.
One-to-one-samtal har gett mig vänner för livet.

Glädjen över att kunna bidra i samhället och hjälpa någon annan att växa och utöka sin verksamhet blir hela teamets framgång.

www.bni.nu