Man måste skynda sig medan man har lust.~.~ Förgyll vardagen!~.~ Var inte rädd för att göra bort dig!~.~ Märkligt att det som nyss låg framför oss nu ligger bakom oss.~.~ Låt andra få känna sig betydelsefulla!~.~ Man bör akta sig för att akta sig för mycket.~.~ Använd spegeln och inte kikaren när du letar efter fel.~.~ Rikta blicken på ljuspunkterna.~.~ Ta dig samman och gör något onyttigt.~.~ Satsa det där lilla extra, det kan vara helt avgörande.~.~ Det är ofta drömmen som har ett värde.~.~ På ett ögonblick kan hela livet förändras.~.~ Att vänta en glädje är också en glädje.~.~ Ibland måste man låta ambitionen vila.~.~ Döm inte innehållet efter omslaget!~.~ Så plötsligt kommer det rätta ögonblicket.~.~ Se framåt, där har du framtiden.~.~ Var frikostig med berättigat beröm!~.~ Lägg undan klockan ibland!~.~ Felsteg kan bli trappsteg uppåt.~.~ Man får i regel den kraft man behöver.~.~ Gör saker för lustens och glädjens skull.~.~ Klaga inte över att du inte har tid, det är en fråga om prioritering.~.~ Fånga tillfällen i flykten!~.~ Ibland är det skönt att bara vara.~.~ Var modig!~.~ Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man går.~.~ Den som lever med planer för framtiden håller sig ung.~.~ Försök att göra någon glad varje dag om det så bara är dig själv.~.~ Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning.~.~ Entusiasm åldras långsamt.~.~ Försök att vara närvarande i den situation du befinner dig.~.~ Går man och väntar på att uträtta det bästa blir inget gjort.~.~ Ta dig tid att flanera och filosofera!~.~ Håll gärna mer än du lovar.~.~ Uppmuntran ger uthållighet.~.~ Gläds åt andras framgångar!~.~ Gräset är grönt där man är, bara om man vattnar det.~.~ Vi möter sällan någon som vi inte har något att lära av.~.~

Tankekort från PEDAGOGFÖRLAGET AB, 0435-135 35

BNI, team Linné Lagerlunden, Växjö

Redan när jag 2004 blev BNI-medlem insåg jag att det inte enbart var en väg till framgång.
BNI-konceptet var en snabb genväg till framgång. Som nystartad ensamföretagare hade jag varken tid eller råd att prioritera marknadsföring. Teamets stora kontaktytor underlättade genom att de förmedlade personliga referenser.

BNI-medlemskap innebär ett strukturerat arbete varje vecka för teamet, tillgång till utbildningar som ger nya och värdefulla insikter och den personliga utvecklingen kommer på köpet.
One-to-one-samtal har gett mig vänner för livet.

Glädjen över att kunna bidra i samhället och hjälpa någon annan att växa och utöka sin verksamhet blir hela teamets framgång.

www.bni.nu