Försök att göra någon glad varje dag om det så bara är dig själv.~.~ Var modig!~.~ Använd spegeln och inte kikaren när du letar efter fel.~.~ Går man och väntar på att uträtta det bästa blir inget gjort.~.~ Ta dig tid att flanera och filosofera!~.~ Gläds åt andras framgångar!~.~ Den som lever med planer för framtiden håller sig ung.~.~ Man får i regel den kraft man behöver.~.~ Klaga inte över att du inte har tid, det är en fråga om prioritering.~.~ Fånga tillfällen i flykten!~.~ Man bör akta sig för att akta sig för mycket.~.~ Förgyll vardagen!~.~ Vi möter sällan någon som vi inte har något att lära av.~.~ Låt andra få känna sig betydelsefulla!~.~ Gör saker för lustens och glädjens skull.~.~ Uppmuntran ger uthållighet.~.~ Ta dig samman och gör något onyttigt.~.~ Lägg undan klockan ibland!~.~ Det är ofta drömmen som har ett värde.~.~ Håll gärna mer än du lovar.~.~ Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning.~.~ Döm inte innehållet efter omslaget!~.~ Var frikostig med berättigat beröm!~.~ Försök att vara närvarande i den situation du befinner dig.~.~ Man måste skynda sig medan man har lust.~.~ Ibland är det skönt att bara vara.~.~ Märkligt att det som nyss låg framför oss nu ligger bakom oss.~.~ Så plötsligt kommer det rätta ögonblicket.~.~ Gräset är grönt där man är, bara om man vattnar det.~.~ Att vänta en glädje är också en glädje.~.~ Ibland måste man låta ambitionen vila.~.~ Satsa det där lilla extra, det kan vara helt avgörande.~.~ Rikta blicken på ljuspunkterna.~.~ På ett ögonblick kan hela livet förändras.~.~ Se framåt, där har du framtiden.~.~ Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man går.~.~ Var inte rädd för att göra bort dig!~.~ Felsteg kan bli trappsteg uppåt.~.~ Entusiasm åldras långsamt.~.~

Tankekort från PEDAGOGFÖRLAGET AB, 0435-135 35

Föreläsningar

PERSONLIG UTVECKLING
En, två, tre, fyra, fem...är antalet härskartekniker som används av kvinnor såväl som män.
Lär Dig se teknikerna och håll huve´t kallt, för då kan "härskaren" hälsa hem.
* Manligt, kvinnligt och härskarteknikerna.
* Glad i själen - Skrattet som ventil.
* Vilka roller använder vi oss av ...och hur mycket?
Kort om Transaktionsanalysens barn- vuxen- och föräldrajag.
RETORIK OCH ATT VÅGA TALA
Att stå upp och hålla tal kan få folk att illa må.
Vill Du hålla pannan sval? Anlita Willemo på Carlssons konsultbyrå.
* Våga tala och att hålla det "oförberedda" talet.
* Förhandla Din lön med framgång.
* Tänk i 3-tal! Enkla knep för komplicerade vardagssituationer.
ARBETSPLATSUTVECKLING
Det bästa med Dina kunder är just detta att de är Dina kunder.
Känns det inte så varje dag?
Boka mig till Ditt företag så lovar jag Dig ett under.
* Att bemöta och att bli bemött av kunder.
* Kompetenshanden, inventera styrkor och resurser.
* Rollfördelning tjänsteman/förtroendevald.

Detta är ett axplock av ämnen som kan kombineras efter Era behov.
Boka en lunchföreläsning på Er arbetsplats. Har Ni andra önskemål? - Testa mig!