Låt andra få känna sig betydelsefulla!~.~ Entusiasm åldras långsamt.~.~ Se framåt, där har du framtiden.~.~ Gör saker för lustens och glädjens skull.~.~ Satsa det där lilla extra, det kan vara helt avgörande.~.~ Gläds åt andras framgångar!~.~ Ta dig tid att flanera och filosofera!~.~ Ta dig samman och gör något onyttigt.~.~ Så plötsligt kommer det rätta ögonblicket.~.~ Klaga inte över att du inte har tid, det är en fråga om prioritering.~.~ Ibland måste man låta ambitionen vila.~.~ Fånga tillfällen i flykten!~.~ Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man går.~.~ Uppmuntran ger uthållighet.~.~ Använd spegeln och inte kikaren när du letar efter fel.~.~ På ett ögonblick kan hela livet förändras.~.~ Förgyll vardagen!~.~ Den som lever med planer för framtiden håller sig ung.~.~ Vi möter sällan någon som vi inte har något att lära av.~.~ Var frikostig med berättigat beröm!~.~ Man bör akta sig för att akta sig för mycket.~.~ Rikta blicken på ljuspunkterna.~.~ Det är ofta drömmen som har ett värde.~.~ Lägg undan klockan ibland!~.~ Gräset är grönt där man är, bara om man vattnar det.~.~ Felsteg kan bli trappsteg uppåt.~.~ Försök att göra någon glad varje dag om det så bara är dig själv.~.~ Var modig!~.~ Märkligt att det som nyss låg framför oss nu ligger bakom oss.~.~ Man får i regel den kraft man behöver.~.~ Var inte rädd för att göra bort dig!~.~ Går man och väntar på att uträtta det bästa blir inget gjort.~.~ Försök att vara närvarande i den situation du befinner dig.~.~ Man måste skynda sig medan man har lust.~.~ Ibland är det skönt att bara vara.~.~ Döm inte innehållet efter omslaget!~.~ Rådgör aldrig när du vill göra en god gärning.~.~ Håll gärna mer än du lovar.~.~ Att vänta en glädje är också en glädje.~.~

Tankekort från PEDAGOGFÖRLAGET AB, 0435-135 35

Who is Willemo?

Have you ever seen a green city? I live in Växjö, a city in the south of Sweden, northern Europe.

I will tell you a little about our city because it is “The greenest city in Europe". Our green trees are often taller than the buildings but none of the trees are taller than our cathedral.
The work with the environment and the work against pollution have been successful. Even when you breathe you can feel a scent of “green", clean, fresh air.

Green is the colour of growing, of life, new life.
In January 2011 I met Kristina Engdahl. This was a period in my life with lots of stress at work. Kristina
introduced the yellow bottle, containing Forever´s aloe vera gel, to me and that became a turning point in my life. The yellow bottle is now my daily companion and keeps my stomach in a god condition.

Kristina also inspired me to recommend the products to other people and she became my sponsor as an independent distributor. She told me about all the possibilities that you can reach with Forever.  The yellow bottle transformed in front of my eyes and became the “Golden Bottle" of Forever.

The secret is competent job towards a concret focus and goalsetting, and it is all about health and taking care of your own body and to help others  become healthy and successful.

Nowadays most things in my life seem to be green, my handbag, my t-shirt , my future, yes, even my car and motorbike.
Join Forever, join our team and you will join a new green life. Your decision may mean the same as mine; the
difference which will make the difference with a Capital D!

Please, contact me and I will tell you what Forever has done to me and what Forever can do for you.

About BNI-membership

 

Even back in 2004 when I decided to join BNI, I realized that it was not just a road to success; the BNI concept was a fast track to success. 

As a recently started self-employer, I had neither time nor money to prioritize too many marketing activities. This is where the network of the BNI team helped by relaying personal references.

A BNI membership involves a weekly structured approach for the team, access to quality courses which provides valuable insights and the added personal development comes for free. One-to-one conversations has given me long-lasting relationships and friends for life.

The excitement of being able to contribute to the society and helping someone to grow and expand their business, becomes the success and joy of the whole team.

Willemo Carlsson, Gold Club Member, BNI.